Opleidingen in de kijker!

Wondwijs

Wondwijs wil zich richten tot alle geïnteresseerden in de wondzorg.

Ongewenst kinderloos… Causerie 5 oktober 2017

Met het inrichten van causerieën wil het vormingscentrum van ZoWe een ruim publiek kennis laten maken met maatschappijbetrokken onderwerpen. Het heeft tot doel de opleiding Verpleegkunde in een breder perspectief te plaatsen waarbij de aandacht voor de zorgvrager zich niet beperkt tot CURE maar ook tot CARE. De zorgvrager in zijn totaliteit benaderen en ook […]

opfrissingscursus EHBO 4 uren

opfrissingscursus EHBO 4 uren Het betreft het geheel van noodzakelijke handelingen die er op gericht zijn de gevolgen van een ongeval of een traumatische of niet-traumatische aandoening te beperken en er voor te zorgen dat de letsels niet erger worden, in afwachting van, indien nodig, gespecialiseerde hulp.

CURSUS EHBO

16-uren opleiding tot hulpverlener of opfrissingscursus van 4 uren.

Wie zijn wij?

Het VOVB biedt u een uitgebreid opleidingsaanbod voor verpleegkundigen, zorgkundigen en andere gezondheids- en welzijnszorgers.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ZoWe verpleegkunde.

VOVB biedt ook in service trainingen aan. Contacteer ons voor een aanbod op maat van jouw organisatie.

Opdracht

VOVB heeft als doel de bijscholing en de vorming te organiseren ten behoeve van hulpverleners en zorgverleners in de gezondheids- en welzijnssector.

VISIE

Vanuit de professionaliseringsgedachte streven we naar een continue verbetering van de kwaliteit van de uitgevoerde zorg en begeleiding van cli?nten, bewoners en pati?nten. Het volgen van een vormingsprogramma of bijscholing werkt ondersteunend en geeft de kans aan de deelnemer nieuwe competenties te behalen.

Tevens willen we door het bijscholingsaanbod de gezondheids- en welzijnswerkers kansen bieden hun competenties te behouden, te actualiseren en te optimaliseren. Hierdoor trachten we de arbeidsvreugde van de klinisch praktijkvoerders te verhogen en de carri?replanning en -traject te ondersteunen.Het VOVB kan eveneens instaan voor bijscholingen op maat. Dit resulteert in een grotere effectiviteit en sluit beter aan bij de ge?igende cultuur van de organsiatie.

 • Streven naar een continue verbetering

  Vanuit de professionaliseringsgedachte streven we naar een continue verbetering van de kwaliteit van de uitgevoerde zorg en begeleiding van cli?nten, bewoners en pati?nten.

 • Behalen van nieuwe competenties

  Het volgen van een vormingsprogramma of bijscholing werkt ondersteunend en geeft de kans aan de deelnemer nieuwe competenties te behalen.

 • Een ruim bijscholingsaanbod

  Tevens willen we door het bijscholingsaanbod de gezondheids- en welzijnswerkers kansen bieden hun competenties te behouden, te actualiseren en te optimaliseren

 • Carriereplanning

  Hierdoor trachten we de arbeidsvreugde van de klinisch praktijkvoerders te verhogen en de carri?replanning en -traject te ondersteunen.

 • Bijscholingen op maat

  Het VOVB kan eveneens instaan voor bijscholingen op maat. Dit resulteert in een grotere effectiviteit en sluit beter aan bij de ge?igende cultuur van de organsiatie